Bescheidenheid siert de voorzitter

De jonge psychiater

Deze column verscheen eerder in nummer 6, 2022 van De Psychiater.

 

“Wil jij geen voorzitter worden?” Toen mijn bestuursgenoten van De Jonge Psychiater mij dit vroegen, had ik nog niet stilgestaan bij de mogelijkheid van mezelf als voorzitter. Voorzitter, ik?! Omdat, de inmiddels ex-voorzitter, Joeri Tijdink nog verwikkeld was in het proces van loslaten (zie voor meer daarover zijn column “De Jonge Psychiater 4-ever“), had ik de tijd om na te denken over het eventuele voorzitterschap en hoe ik dit vorm zou willen geven.

 

Is deze rol wel iets voor mij? Als mijn relatief jonge leeftijd al een argument zou zijn om het voorzitterschap niet op me te nemen, is dat in het geval van De Jonge Psychiater direct weg te strepen. Ook het feit dat ik vrouw ben, is in deze tijd van ‘vinkjes’ vooral een pluspunt. Dat ik ook buiten de academie werk, binnen zowel de kinder- en jeugdpsychiatrie als de forensische en volwassenpsychiatrie, maakt dat ik een ruime blik heb. Het past bij de diversiteit die we binnen de redactie­graag­ willen­ behouden.­ Met­ deze­ factoren­zit­ het­ dus­ wel­ snor.­ Maar­ hoe­ zit­ het­ met­ mijn­ leiderschapskwaliteiten? Al­ op­ de­ basisschool­ merkte­ een­ juf­ over­ mij­ op:­ “Mag­ minder­ bescheiden zijn.” Los van de vraag of ik inderdaad bescheiden was, had ik als kind al zo mijn bedenkingen bij deze opmerking. Is bescheidenheid immers geen deugd die de mens siert? Denkend aan leidinggevenden die ik zelf waardeer, zijn dat mensen die allen op een bepaalde manier bescheiden zijn.

 

Welke persoonlijkheidskenmerken een goede voorzitter dient te bezitten, blijkt niet eenduidig te zeggen. Uit het recent verschenen boek “De essentie van leiderschap in de psychiatrie”,­ van­ Maurits­ Nijs­e en Jolien­ Bueno­ de­ Mesquita,­ maak­ ik­ op­ dat­ een­ narcistische­ leider­ niet past bij De Jonge Psychiater. Sterker nog, een narcistische leider is op langere termijn desastreus voor de redactie. Dit doordat het er uiteindelijk toe leidt dat redactieleden op hun lauweren gaan rusten en niet langer streven naar innovatie, maar naar status quo. Een paranoïde leider vervolgens, leidt tot gespannen, hyperalerte ­redactieleden.­ Dat­ moeten­ we­ allemaal­ niet­ hebben­ om­ te­ floreren.­ Maar­ wat­ past­ dan­ wel?

 

In­ de­ aflevering ­over­ leiderschap­ van­ de­ podcast­ “Aios op de sofa” benoemt mijn voorganger Joeri Tijdink dat leiders van twee meter lang dingen makkelijker gedaan krijgen, natuurlijk overwicht uitstralen. Helaas, dit kenmerk bezit ik met mijn 1 meter 67 zeker niet.­ Maar­ hij­ concludeert­ ook­ dat­ het,­ hoewel­ er­ diverse­ leiderschapsstijlen zijn,­ vooral­ draait­ om­ authenticiteit.­ Mijn­ authentieke­ leiderschap is gelegen in mijn betrouwbaarheid, grote verantwoordelijkheidsgevoel, mijn energie en doelgerichtheid, zonder dat ik de ander daarbij uit het oog verlies. Ik ben in staat om anderen te inspireren en te motiveren.

 

Daarom­ adviseren­ anderen­ mij­ nu­ het­ podium­ te pakken.­ Maar­ door mijn bescheidenheid voelt dat soms nog onwennig. Bijna net zo onwennig als de opsomming van mijn kwaliteiten in de vorige alinea.­ Mijn­ bescheidenheid maakt­ echter­ niet­ dat­ ik­ geen­ lef­ heb­ of­ het podium schuw. Dat had diezelfde juf op de basisschool wel door, toen ze me de verteller liet zijn in de kerstmusical.

 

Dus natuurlijk zei ik vol enthousiasme ‘ja’ op de vraag of ik voorzitter wil zijn! De Jonge Psychiater is voor mij een ideale plek om mijn leiderschapskwaliteiten verder te ontwikkelen. Het podium pakken, betekent­ bovendien­ niet­ dat­ ík­ alleen­ maar­ in­ de­ spotlight­ moet­ of­wil staan. Dat ik het podium graag deel met mijn bestuursgenoten, Koen­ Bolhuis,­ Sanne­ van­ der­ Heijden,­ Roel­ Mocking,­ Sisco­ van­ Veen ­en Jentien Vermeulen, maakt me een goede leider. Bescheidenheid siert de voorzitter.

Geschreven door:

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang maandelijks een update over de nieuwste artikelen van De jonge psychiater

Gerelateerde artikelen
Opmerking
Opmerking
Hoe zou je deze pagina willen beoordelen?
Heb je een opbouwende opmerking?
Volgende
Laat je e-mailadres achter als we contact met je mogen opnemen over je feedback
Terug
Inzenden
Bedankt voor het achterlaten van je opmerking!