De stem van de psychiater – Deel 4: de overige oppositiepartijen

Vote ballot box

Op 17 maart 2021 gaan we weer naar de stembus om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. De stem die je uitbrengt zal invloed hebben op de toekomst van Nederland en dus ook op de GGZ. Maar hoe kom je erachter wat de politieke partijen allemaal met ons van plan zijn? Waar vind je de tijd om je te verdiepen in deze materie? Geen nood! DJP helpt je door dit verkiezingsseizoen heen met de gloednieuwe rubriek: de stem van de psychiater.

 

In deel één van de stem van de psychiater namen we je mee in de wondere wereld van de Tweede Kamer moties en in deel twee bespraken we de verkiezingsprogramma’s van de huidige regeringspartijen en in deel drie die van de linkse oppositiepartijen. In deze vierde editie nemen we de verkiezingsprogramma’s van de overige oppositiepartijen onder de loep.

50PLUS

In het verkiezingsprogramma van deze partij staan geen GGZ-specifieke agendapunten. In zijn algemeenheid wil de partij “de zorg naar de mensen toe brengen”, investeren in wijkteams en meer ondersteuning van mantelzorgers. Ten aanzien van euthanasie vindt de partij dat euthanasie ook toegepast mag worden als er sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden zonder medische grondslag (voltooid leven).

DENK

DENK wil inzetten op preventie en behoud van geestelijke gezondheid. Daarbij willen ze investeren in de GGZ en verslavingszorg om de wachtlijsten weg te werken. De partij wil een plan van aanpak voor maatschappelijke opvang en wil, met name tijdens economische crises, een betere aanpak van dakloos. Verder wil de partij de toegankelijkheid van de GGZ verbeteren voor risicogroepen. Dit willen ze door psychiatrische hulp buiten het eigen risico te laten, maar ook door in te zetten op informatiecampagnes, anonieme hulp en meer sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen in achterstandswijken. DENK profileert zich dus als een partij die opkomt voor de meest kwetsbaren in onze samenleving en daar zullen veel sociaal-psychiaters onder ons wel blij mee zijn!

SGP

De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) vindt dat er op regionaal niveau afspraken gemaakt moeten worden over de beschikbaarheid en bereikbaarheid van acute GGZ. Ze willen dat er regionale spoedposten komen en ook moet er doorzettingsmacht komen voor complexe zorgvragen. Voor zorgvragen die regio-overstijgend zijn, moet landelijke coördinatie komen. De partij pleit ook voor voorzichtigheid met de ‘door-decentralisatie’ van beschermd wonen en maatschappelijke opvang.
Kortom: de SGP geeft vooral veel aandacht aan de manier waarop GGZ georganiseerd moet worden.

Forum voor Democratie

FvD heeft de GGZ in haar verkiezingsprogramma geschaard onder eerstelijns zorg. De partij benoemt daar meerdere knelpunten in de GGZ zoals hoge werkdruk, veel bureaucratie en een disfunctionerende wet verplichte GGZ (WVGGZ). Met concrete oplossingen komen ze niet echt, maar in zijn algemeenheid zeggen ze dat ze terug willen naar een landelijke financiering en organisatie van de jeugdzorg en de GGZ. Daarnaast wil de partij het eigen risico naar 200 euro per jaar verlagen.

PVV

Naast de vermeende gevaren van Islamisering is zorg van oudsher een topprioriteit voor de PVV. Ditmaal heeft zich dit ook vertaald naar een hoofdstuk in een verkiezingsprogramma. Helaas wordt de GGZ niet apart besproken, maar we kunnen uit het hoofdstuk afleiden dat ze over de linie flink willen investeren in de zorg en de ouderenzorg in het bijzonder. Het enige wat over de GGZ wordt gezegd is dat de PVV de wachtlijsten wil oplossen, maar hoe ze dit gaan aanpakken blijft onduidelijk.

Bespreking

Zoals valt te verwachten bij een potpourri aan oppositiepartijen wordt er flink anders tegen de GGZ aangekeken. Waar 50Plus zich richt op ambulantisering en verruiming van hulp bij zelfdoding, breekt DENK een lans voor de meest kwetsbaren onder ons. De SGP komt met een flink pakket aan praktische oplossingen voor belangrijke problemen. FvD wil dat we de GGZ landelijk gaan organiseren en de PVV wil dat de wachtlijsten korter worden. Achter deze korte alineas over de GGZ schuilt natuurlijk een volledig programma van zeer uiteenlopende partijen die allerlei subgroepen van Nederland vertegenwoordigen, maar als we onze scepsis even opzijzetten, valt toch het goede nieuws op: iedereen wil een betere GGZ!

De stem van de psychiater komt nog één keer met je terug en de volgende keer bespreken we de verkiezingsprogramma’s van de nieuwe partijen.

Bronnen

Verkiezingsprogramma 50PLUS

Verkiezingsprogramma DENK

Verkiezingsprogramma SGP

Verkiezingsprogramma FvD

Verkiezingsprogramma PVV

Geschreven door:

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang maandelijks een update over de nieuwste artikelen van De jonge psychiater

Gerelateerde artikelen
Opmerking
Opmerking
Hoe zou je deze pagina willen beoordelen?
Heb je een opbouwende opmerking?
Volgende
Laat je e-mailadres achter als we contact met je mogen opnemen over je feedback
Terug
Inzenden
Bedankt voor het achterlaten van je opmerking!