De stem van de psychiater – Deel 5: de nieuwe partijen

Vote ballot box

Op 17 maart 2021 gaan we weer naar de stembus om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. De stem die je uitbrengt zal invloed hebben op de toekomst van Nederland en dus ook voor de toekomst van de GGZ. Maar hoe kom je erachter wat de politieke partijen allemaal met ons van plan zijn? Waar vind je de tijd om je te verdiepen in deze materie? Geen nood! DJP helpt je door dit verkiezingsseizoen heen met de gloednieuwe rubriek: de stem van de psychiater.

 

In deel één van de stem van de psychiater namen we je mee in de wondere wereld van de Tweede Kamer moties. In deel twee bespraken we de verkiezingsprogramma’s van de huidige regeringspartijen, in deel drie die van de linkse oppositiepartijen en in deel vier die van de overige oppositiepartijen. In dit vijfde en laatste deel bespreken we de verkiezingsprogramma’s van nieuwe partijen. Recent werden 2 nieuwe partijen opgericht door zittende Tweede Kamerleden, daarnaast zijn er 22 daadwerkelijke nieuwkomers. We bespreken hieronder een selectie daarvan; de volledige lijst van nieuwkomers vind je hier terug.

Lijst Henk Krol

In november 2020 werd de partij Lijst Henk Krol (LHK) opgericht. In het verkiezingsprogramma staat de GGZ niet expliciet benoemd. In zijn algemeenheid wil LHK een financiële impuls geven voor de preventie van welvaarts- en ouderdomsziekten, onder meer door gezonde voeding vrij te stellen van btw en bewegen vast onderdeel te laten zijn op het lager en hoger onderwijs. LHK wil managementlagen in de zorg verminderen, uitbreiding van de capaciteit in de zorg en verlaging van het eigen risico. Met betrekking tot de zorg voor ouderen wil LHK investeren in verzorgings- en verpleeghuizen en ook in dementie-onderzoek.

Splinter

Splinter werd opgericht door huidig kamerlid Femke M. Van Kooten – Arissen. In het verkiezingsprogramma staat de GGZ niet expliciet benoemd. Algemene peilers voor de zorg in het programma zijn preventie, vergroten van toegankelijkheid van zorg, behoud van vrije artsenkeuze en terugdraaien van marktwerking.

NLBeter

Met psychiaters Esther van Fenema en Ronald Mann op respectievelijke plekken 1 en 4, heeft politieke partij NLBeter waarschijnlijk de meest directe verbinding met de GGZ. Dit vertaalt zich in actuele, relevante standpunten. Zo pleit de partij voor een grondige reorganisatie van de GGZ, ondermeer door de “GGZ-molochen” op te knippen en door psychiatrische opname-afdelingen aan algemene en academische ziekenhuizen te koppelen. Verder pleit de partij voor afschaffing van de WvGGZ en tijdelijke herinvoering van de wet BOPZ, totdat er een beter alternatief is ontwikkeld. Als laatste wil de partij dat psychosomatische zorg primair vanuit ziekenhuispsychiatrie en -psychologie behandeld gaat worden waarbij ziekenhuizen verplicht worden te investeren in een dergelijke poli als die nog niet bestaat. De partij kiest hiermee voor meer integratie tussen psychiatrische en somatische zorg en dat is in de politiek een verfrissend geluid. Voor het overige zet de partij sterk in op leefstijl en preventie en het terugdringen van bureaucratie.

JA21

De partij zet in hun verkiezingsprogramma in op het terugdringen van administratieve lasten, omdat deze lasten de toegankelijkheid van zorg hinderen. De partij pleit daarnaast voor evaluatie en herziening van de WvGGZ.

NIDA

Ook NIDA pleit voor vermindering van de administratieve lasten om wachtlijsten tegen te gaan. Maar ook voor vergoeding op basis van daadwerkelijke kostenP en meer regionale regie.

Bij1

Deze partij, met als lijsttrekker Sylvana Simons, wil financiering loskoppelen van diagnoses om zo wachtlijsten te ondervangen en de menselijke maat meer centraal te stellen. Verder pleit de partij ervoor, dat in de opleiding van GGZ-hulpverleners ‘neurodiversiteit een plek krijgt, zodat er meer gehandeld wordt vanuit variatie in het menselijk brein. Therapievormen die de natuurlijke staat van een neurodivergent persoon onderdrukken, en daardoor schadelijk kunnen zijn, mogen niet toegepast worden.’ De partij lijkt hiermee stelling te nemen tegen het onnodig of op voorhand pathologiseren van gedrag dat buiten de gangbare maatschappelijke normen valt, hoewel de daadwerkelijke achterliggende overwegingen helaas achterwege blijven.

Bespreking

Het was enigszins verrassend en vooral ook goed om te lezen dat het thema GGZ bij diverse nieuwe partijen op de agenda staat. NLBeter kiest voor schaalverkleining en bijeenbrengen van psychiatrische en primair somatische zorg, JA21 en NIDA kiezen beide voor terugdringen van administratie en Bij1 streeft naar acceptatie van diversiteit. Alles bij elkaar bezien kunnen we dan ook niet anders concluderen dan dat er écht wat te kiezen valt in maart.

Met dit vijfde deel is er een einde gekomen aan onze serie over politiek en GGZ. We hopen dat we je op weg hebben geholpen op weg naar de verkiezingen. Vergeet niet te stemmen op 17 maart!

Bronnen

Verkiezingsprogramma Lijst Henk Krol

Verkiezingsprogramma Splinter

Verkiezingsprogramma NLBeter

Verkiezingsprogramma JA21

Verkiezingsprogramma NIDA

Verkiezingsprogramma Bij1

Geschreven door:

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang maandelijks een update over de nieuwste artikelen van De jonge psychiater

Gerelateerde artikelen
Opmerking
Opmerking
Hoe zou je deze pagina willen beoordelen?
Heb je een opbouwende opmerking?
Volgende
Laat je e-mailadres achter als we contact met je mogen opnemen over je feedback
Terug
Inzenden
Bedankt voor het achterlaten van je opmerking!